Een congres voor de insecten productiesector bedoeld om relevante wetgevingsontwikkelingen van de EU te evalueren en toekomstige kansen op het gebruik van insecten voor voedsel- of diervoeders te onderzoeken.

IPIFF Insects for food & feed
Programma:

Details van het programma zijn hier te vinden  

Onderwerpen die aan bod komen:   

  • Kennis uitwisselen
    Inzichten over insenctenproductie van insenctenproducten doorspelen aan EU-beleidsmakers en andere belanghebbenden.


  • EU wetgeving
    Naar aanleiding van de recente vergunning voor het gebruik van insecten binnen aquacultuur en nieuwe mogelijkheden die door de EU-wetgeving inzake voedselwetgeving zijn geopend, wordt gekeken naar de beste mogelijkheden om de bestaande EU-wetgeving te implementeren.

  • Dialoog
    Door de interactie tussen insectenproducenten, EU-beleidsmakers, industrie, consumenten en burgersvertegenwoordigers is de conferentie gericht op het verbeteren van synergieën binnen de agro-voedselketen, om beter aan te sluiten op maatschappelijke behoeften.

Praktisch:
Datum:
dinsdag 21 november 2017
Begintijd:
09u00
Eindtijd:
18u00
Locatie:
Brussel (exacte locatie nog te bepalen)
Gekoppelde thema's & sectoren: