Sinds januari is er bij Inagro stevig gewerkt aan de opschaling van de insectenkweek. Na het verkennende interne onderzoek van de afgelopen jaren leggen we ons de komende jaren onder meer toe op een meer industriële insectenkweek. De insectenkweek kreeg zijn vast stekje op de site van Inagro. Daarnaast introduceerden we nieuwe soorten.    

  
Nieuwe insecten in Inagro

In het project ‘Bioboost‘ legt Inagro zich toe op de ontwikkeling van een pilootinstallatie voor de kweek van insecten waarmee reststromen kunnen worden verwerkt. Daarbij kijken we voornamelijk naar de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) en de meelworm (Tenebrio molitor) aangezien die zich kunnen voeden op een brede waaier aan substraten. Recent namen we twee nieuwe insectensoorten op in de insectenkweek, namelijk de Argentijnse kakkerlak (Blaptica dubia) en de huiskrekel (Acheta domesticus).   

De Argentijnse kakkerlak selecteerden we op basis van zijn complementariteit met de zwarte soldatenvlieg en de meelworm. Waar zwarte soldatenvliegen vooral overweg kunnen met vochtige substraten en meelwormen met droge substraten, hebben ze beiden het gebrek: ze kunnen nauwelijks plantenvezels verwerken. Cellulose is een hoofdcomponent van veel plantaardige afvalstromen en bleef tot voor kort onverwerkt. De kakkerlakken zouden overweg moeten kunnen met de vezels, waardoor ze het potentieel hebben om hun steentje bij te dragen aan de verwerking van plantaardige afvalstromen.    

Krekels kozen we omwille van hun marktpotentieel en hun hoge voederconversie. Er wordt beweerd dat de productie van 1 kg krekels maar 1,7 kg voer vereist. Daarnaast wordt geschat dat 80 procent van een krekel kan worden geconsumeerd, wat ze twee keer zo efficiënt als kippen maakt en vier keer zo efficiënt als varkens.    

Beide soorten zullen uitvoerig worden geëvalueerd of ze de verwachtingen inlossen.  

   

Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.   

logoinsecten15.6.2017.JPGGekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Insectenkweek