Het voederen van insecten zal, volgens Hogeschool VIVES, binnenkort via een geautomatiseerd proces gecontroleerd worden. Hiermee is een sterke opschaling mogelijk van de insectenkweek en staat de deur ook open voor omschakeling van minder winstgevende landbouwbedrijven. Op 12 december kan de pilootlijn bij Inagro bezocht worden.  

 
Automatisering maakt grootschalige productie mogelijk

Automatisering geeft invulling aan de steeds stijgende vraag naar eiwitten voor mens en dier. Insecten bevatten een hoger percentage eiwitten in vergelijking met ander vlees en er kan een grote massa insecten gekweekt worden op een kleine oppervlakte. Daarbovenop kunnen insecten een grote afvalstroom aan plantaardig materiaal verwerken en valoriseren. Momenteel is het kweken van insecten nog bijzonder arbeidsintensief maar via dit geautomatiseerd proces, kan daar snel verandering in komen.

Automatisatie bij insectenkweek 

In oktober 2016 werd het startschot gegeven voor het onderzoeksproject Entomatisation (VLAIO – TETRA), met steun van Vlaanderen en West-Vlaanderen. Hierin staat de opschaling en het automatiseren van de insectenkweek centraal, met de focus op de meelwormenkweek. Uit bevraging van enkele insectenkwekers bleek er vooral nood te zijn aan een geautomatiseerd voedersysteem.

50 ton meelwormen per jaar 

Hogeschool VIVES campussen Roeselare en Kortrijk hebben samen met Inagro, Sirris en enkele bedrijven een volledig kweekconcept uitgewerkt voor een productie van 50 ton meelwormen per jaar, de gemiddelde productie van de grotere kwekers in Vlaanderen. Door het modulaire principe van dit kweekconcept zijn nog grotere producties mogelijk.

Pilootlijn 

Kennis over de kweek van meelwormen werd verworven in het Insectlab van VIVES. Op basis van deze kennis werd vervolgens in het Maaklab van VIVES de pilootlijn ontwikkeld, met een internationaal team van studenten en onderzoekers. Via dit systeem kan er opgevolgd worden waar een specifieke bak met insecten zich in een loods precies bevindt, hoe lang deze bak reeds in de productie aanwezig is en wanneer of hoeveel voeder de meelwormen exact hebben gekregen.

Ook voor andere insecten

Het voedersysteem werd uitgewerkt voor meelwormen, maar er werd steeds rekening gehouden met de voedselvereisten van andere insectensoorten zoals de zwarte soldatenvlieg. Mits enkele aanpassingen kan dit systeem dus ook gebruikt worden voor de kweek van andere insecten.

Nieuw praktijkcentrum insectenkweek 

Binnenkort zal het voedertoestel overgebracht worden naar de nieuwe geklimatiseerde kweekruimtes van Inagro. In deze ruimtes zal via praktijkonderzoek en op basis van een continu productie het toestel verder geoptimaliseerd worden naar efficiëntie en handelingstijd.

Kennismaking pilootlijn 

Belangstellenden kunnen de pilootlijn bezichtigen op 12 december tijdens de jaarlijkse stakeholdersmeeting voor insecten die dit jaar georganiseerd wordt door het Strategisch Platform Insecten, Inagro en VIVES campus Roeselare. Experten uit de sector delen hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. En er zijn interactieve sessies met interessante en praktische uiteenzettingen voorzien. Schrijf je hier in.


Bron: vmtfood.be en eigen verslaggeving

Gekoppelde thema's & sectoren: