De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas More Hogeschool onderzoekt momenteel het potentieel van Swill als voeder voor de Zwarte Soldatenvlieg. 
Swill als voeder voor de BSF

Deze afvaleters eten van nature rottend plantaardig en dierlijk materiaal. Zo zijn ze in staat om laagwaardige organische reststromen om te zetten in hoogwaardige biomassa. Insecten zijn immers samengesteld uit hoogwaardige producten zoals vetten, eiwitten en chitine.   

Momenteel bekijkt Thomas More hoe goed de larven groeien bij een bepaalde vochtigheid van Swill. Omdat Swill vrij vochtig is, hebben de larven de eerste dagen de neiging om uit het substraat uit te kruipen. Ze kijken daarom hoe we Swill kunnen indikken met kuikenmeel (hun referentie substraat) of uitdrogen en wat het effect hiervan is op de groei van de larven en hun voederconversie. Ook wordt het effect van de vochtigheid op de larven en hun frass (=insectenmest) door de KULeuven geanalyseerd.   


Gekoppelde thema's & sectoren: