Thomas Spranghers werkt bij hogeschool Vives als onderzoeker voor drie lopende insectenprojecten. Zijn interesse gaat vooral uit naar de kweek van de zwarte soldatenvlieg en de toepassingen van dit insect in biggenvoeders. Rond dit thema heeft Thomas recent een  doctoraat afgelegd aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van UGent. Zijn conclusie: een substantieel deel van de soja producten in biggenvoeders kunnen vervangen worden door BSF. Dit heeft geen negatieve gevolgen op de prestaties van de biggen.   
Kweekaspecten van de zwarte soldatenvlieg als alternatief in biggenvoeders onderzocht

De Europese veehouderij is sterk afhankelijk van de import van eiwitbronnen, zoals soja, waarvan de duurzaamheid twijfelachtig is. Een mogelijk alternatief is te vinden bij insecten die een bron zijn van energie, eiwitten, essentiële aminozuren, vet, vetzuren en micronutriënten. Een interessante insectensoort met potentieel voor grootschalige productie is de zwarte soldatenvlieg (black soldier fly of BSF), afkomstig uit Amerika.


Type reststroom heeft geen invloed op eiwitkwaliteit    

In het onderzoek werden zeer verscheidene aspecten van BSF onderzocht: kweekaspecten, het potentieel als grondstof voor biggenvoeders en mogelijke risico’s gekoppeld aan de voedselveiligheid en de introductie van exotische soorten in Europa.     

BSF larven werden gekweekt op verschillende reststromen. Uit de resultaten bleek dat eiwitgehalte en –kwaliteit niet afhankelijk zijn van de samenstelling van het substraat. Er werden wel grote verschillen voor vet en as waargenomen.     

De chemische veiligheid van BSF gekweekt op reststromen gecontamineerd met zware metalen en pesticiden werd eveneens onderzocht. Uit deze experimenten bleek dat cadmium accumuleerde, terwijl dit niet het geval was voor lood en arsenicum. Geen enkele van de pesticiden accumuleerde en bovendien werden nergens Maximum Residu Niveaus overschreden.       


Kan de BSF hier overwinteren?     

Daarnaast werd in dit onderzoek geëvalueerd of vesting mogelijkheden zijn voor de BSF in de noordwest Europese natuur. De eerste resultaten wijzen erop dat de kans op overwinteren voor de BSF erg klein is. Dit door een gebrekkige koude tolerantie. Maar voorzichtigheid is geboden aangezien de koude tolerantie afhankelijk is van het kweeksubstraat en acclimatisatie.     


Positieve resultaten voor biggenvoeder     

Aangezien het vet van de BSF rijk is aan het antimicrobiële C12:0 werden de effecten op darmmicrobiota van biggen in vitro  onderzocht. Hierbij werd een onderdrukkend effect op D-streptococci waargenomen. Om deze resultaten in vivo te valideren, werden gespeende biggen gevoederd met diëten die volvette (4 en 8%) en ontvette (5.4%) BSF prepoppen bevatten en vergeleken met een conventioneel controle dieet. Darmgezondheidsparameters werden onderzocht en de prestaties van de dieren werden opgevolgd. In deze proef werden er geen uitgesproken effecten tegen D-streptococci  waargenomen maar ook de groei en de voederinname verschilden niet significant tussen de behandelingen. Deze resultaten tonen aan dat een substantieel deel van de soja producten in biggenvoeders zouden vervangen kunnen worden door BSF, zonder negatieve gevolgen op de prestaties van de biggen.     


Voor meer info:     

Thomas Sprangers - thomas.spranghers@vives.be    

Thomas is onderzoeker bij Vives op alle lopende insectenprojecten: entomatisation (VLAIO TETRA), entomospeed (Interreg Vlaanderen-Nederland) en bioboost (Interreg 2 Zeeën).   

Zijn doctoraat werd gesponsord door het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) van de UGent.


Gekoppelde thema's & sectoren: