Met de komst van nieuwe infrastructuur en bijkomende projecten in Inagro, groeide de groep medewerkers in de insectenafdeling. Zo staat Lukas in voor de uitvoering van proeven en het onderhoud in de cellen. In dit bericht ontdek je wat zijn takenpakket is bij de uitvoering van proeven en het onderhoud in de kweekcellen.

Interview met een insectenkweker

Het takenpakket van de insectenafdeling

Lukas: “Het grootste deel van mijn takenpakket is gevuld met routinematig werk. Om de verschillende werkzaamheden in onze insectenkweek goed te kunnen uitvoeren, stelden we per insectensoort basisprotocollen op met bijhorende werkschema’s. De voeders verstrekken neemt zonder twijfel veel tijd in beslag. Verder controleer ik de ei-afleg, sorteer ik de diertjes volgens levensfase of ouderdom en haal ik de insectenmest regelmatig weg.  

Professionele insectenkweek vraagt een hygiënische manier van werken. Belangrijke aspecten daarbij zijn de controle van inkomend materiaal en grondstoffen, maar ook het onderhoud, de bewaring en de reiniging ervan.  

Verder is de controle van de klimaatomstandigheden een belangrijke factor in de kweek. Denk bijvoorbeeld aan koeling bij de opkweek van bepaalde insecten. Inagro vangt de klimaatvereisten grotendeels op via klimaatsturing met sensoren.”  


Kennis opbouwen via proeven

Lukas: "De ervaringen in onze eigen insectenkweek vormen een mooie basis om de vele vragen uit de sector te beantwoorden. We bouwen onze kennis verder uit via proeven, die we op semi-industriële schaal opzetten in ons praktijkcentrum insectenkweek. Zo zijn de resultaten van het onderzoek relevant en meteen implementeerbaar voor geïnteresseerde kwekers.  

Momenteel voeren we proeven uit rond de ideale voederhoeveelheden van allerlei reststromen, populatiedichtheden en geschikte technieken en werkmaterialen. Daarvoor weeg ik bijvoorbeeld de voederhoeveelheden af, bepaal ik de (tussentijdse) opbrengst- en mestproductie en scheid ik de insecten op basis van grootte of gewicht. In steekproeven bepaal ik ook de gewichten van individuele insecten.  

Momenteel ligt de focus van ons onderzoek sterk op de optimalisatie en automatisatie van de kweektechnieken. Ik ben trots dat de resultaten van mijn proeven bijdragen tot de stappen die we momenteel zetten."


Kom het zelf ontdekken

Op dinsdag 30 januari gaat de stakeholdersmeeting insecten en officiële opening van het nieuwe praktijkcentrum insectenkweek door. Op deze  tweede editie van de jaarlijkse stakeholdersmeetings insecten delen experten uit de sector hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. Daarnaast zijn er dit jaar interactieve sessies met interessante en praktische uiteenzettingen voorzien. Nadien zijn de nieuwe kweekcellen én de unieke robot te bezichtigen op de officiële opening van onze nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek.

> Bekijk alle praktische info en schrijf je in!  


Meer info?

Jonas Claeys, E jonas.claeys@inagro.be, T 051 27 32 35


Entomatisation_VLAIO.jpg
Het project "Entomatisation" voeren we uit met steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

Entomospeed_logo_banner.jpg    

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.Bioboost_logo_Interreg.png

The "BioBoost" project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.
Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek