Twintig jaar geleden sloegen de Nationale Proeftuin Witloof en de provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar in het Proefcentrum Herent. De jongste jaren is het praktijkonderzoek verruimd van witloof naar andere teelten. Tijdens een opendeurdag op 21 februari kom je te weten wat witloofwortels voor (potentiële) meelwormkwekers kan betekenen. 

 
Proefcentrum Herent en NPW focussen zich nu ook op meelwormen

Witloofwortels: geen afval maar ideaal als voeder voor meelwormen    

We weten dat insecten bestaan uit vetten, eiwitten en chitine die gebruikt kunnen worden in de voedings- en voederindustrie en in de chemische en farmaceutische sector. Bovendien kunnen heel wat soorten gekweekt worden op laagwaardige organische restromen. Zo kan de insectensector kan bijdragen aan de opbouw van een circulaire economie.    

Proefcentrum Herent speelt hierop in en koppelt het onderzoek naar een traditionele groente als witloof aan insecten die een alternatieve duurzame grondstof zijn.

Jaarlijks wordt in België zo’n 40.000 ton witloof geproduceerd, en resteert er 36.000 ton witloofwortels uit de forcerie. Die reststroom komt vandaag vooral als voeder in rundveestallen terecht, wat weinig toegevoegde waarde genereert voor de witloofteler. De onderzoeksgroep Radius van Thomas More werkt actief rond de valorisatie van restromen met insecten. Lotte Frooninckx (Radius) vertelt: “Recent onderzoek toont aan dat witloofwortels potentieel hebben als voeder voor de kweek van de meelworm Tenebrio molitor. Meer nog, de witloofforceerruimtes bleken een ideale omgeving voor het kweken van deze meelwormen.”


Pilootopstelling voor meelwormenkweek    

Met het PDPO-project ‘Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van’ slaan de Nationale Proeftuin voor Witloof en de onderzoeksgroep Radius van Thomas More daarom de handen in elkaar. Ze bouwen een pilootopstelling voor meelwormenkweek in de bestaande forceerruimtes in het proefcentrum in Herent. Hiermee kan de economische rendabiliteit van de kweek van meelwormen op witloofwortels verder in kaart gebracht worden. Daarnaast wordt deze nieuwe toepassing van de witloofwortels en de forceerruimtes uitvoerig toegelicht aan geïnteresseerde witlooftelers via interactieve demonstraties en een uitgewerkt draaiboek.    


Kom het ontdekken!    

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant en de Raad van Bestuur van de Nationale Proeftuin Witloof organiseren op 21 februari een infoavond voor witloofkwekers of potentiële meelwormkwekers.

Na enkele boeiende uiteenzettingen is er de mogelijkheid om het prototype van de insectenkweekinstallatie te bezichtigen en de verschillende witloofrassen te beoordelen.    

om 20u40 is er een presentatie "Insectenkweek: kansen voor witlooftelers?" door Lotte Frooninckx, Thomas More Kempen, RADIUS.


>> Meer info en inschrijvingen


Gekoppelde thema's & sectoren: