Bonda Veevoederbureau B.V. is specialist in vochtrijke veevoeders. Als innovatief bedrijf zien zij de insectenkweeksector als een nieuwe markt. Twee studenten van de opleiding Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool onderzochten of het voeren van vochtig voer aan meelwormen in de praktijk haalbaar is. Ivo Sterenborg en Lianne Draak deden onderzoek naar de opslag, de logistiek, de automatisering, de voertechniek en het economisch resultaat.

Vochtig voer voor meelwormen, een praktische uitdaging

Bonda wil zich, als specialist in vochtrijke voeders, profileren als leverancier van voeding voor de insectenkweeksector. Dankzij onderzoek worden kansen gecreëerd om kwekers aan Bonda te binden.

Haalbaarheidsstudie
Bij meelwormkweker van Grinsven in Venhorst zijn onderzoeken uitgevoerd om de praktische haalbaarheid van vochtig voer in praktijk te testen. Naast praktijkonderzoek is een literatuurstudie en een marktverkenning uitgevoerd. De studenten benaderden ook bedrijven gespecialiseerd in de automatisering van voer voor praktische oplossingen bij het voederproces. Meelwormkwekers kregen een enquête om de behoefte van vochtig voer en automatisering in kaart te brengen. Na het praktijkonderzoek bij meelwormenkwekerij van Grinsven is een vervolgonderzoek nodig. Dit om de nutritionele behoefte van meelwormen, de samenstelling van vochtig voer, de voeropname van meelwormen en de voederconversie van vochtig voer in kaart te brengen.
 
Waarom vochtig voer?
Meelwormkwekers kiezen voor vochtig voer om verschillende redenen. De voerkost is lager, door het voeren in één handeling bespaar je arbeidsuren en dankzij het gebruik van reststromen lever je een bijdrage aan een circulaire economie. Meelwormkwekers willen hun kwekerij uitbreiden om te kunnen voldoen aan nieuwe marktsegmenten in de diervoeding en humane consumptie.
 
Opslag en transport
Vochtig voer kan opgeslagen worden in een sleufsilo of in een folieslurf. Losse, vloeibare producten kunnen opgeslagen worden in torensilo’s. De criteria voor opslag zijn; zuurstofvrij, pH-waarde tussen 4 en 4,5, voldoende voersnelheid en hygiënisch werken.
Het uitkuilen van vochtig voer moet netjes en hygiënisch gebeuren en het snijvlak moet egaal zijn om bederf te voorkomen. Uitkuilen kan met behulp van een minishovel met kuilhapper of met een zelfrijdende voermachine. Vochtig voer kan na uitkuilen verzameld worden in een stortbak en met een vijzelsysteem naar het voersysteem getransporteerd worden.
 

Bonda_silos.PNG
Automatisch voeren
Meelwormen kunnen met vochtig voer automatisch gevoerd worden via :

  1. een vast voerstation
  2. een mobiel voerstation : een zelfrijdende machine die het voer naar de kratten in de klimaatcel brengt.
  3. een mobiel voerstation voor de klimaatcellen
  4. via het Paternostersysteem: in een afgesloten klimaatkast kunnen 800 kratten gehuisvest en gevoerd worden met een vast voerstation.
    Bij het doseren van vochtig voer is het belangrijk om de voerhoeveelheid nauwkeurig af te meten en het voer gelijkmatig te verdelen over de oppervlakte van de krat.
Economische haalbaarheid
Op basis van volle vrachten vochtig voer, kan de minimale bedrijfsomvang berekend worden. Bij het gebruik van een sleufsilo is dit 2.000 kilogram meelwormen per week, met een folieslurf is dit 1.200 kilogram. De studenten vergeleken het traditionele systeem met het gebruik van vochtig voer op een bedrijf dat twee ton meelwormen per week produceert. De opbrengst, personeelskosten en voerkosten zorgen voor een verschil van 310.000 euro.

Toekomstvisie meelwormkwekerijen
Meelwormkwekerijen zijn gericht op industriële schaal en op bulkproductie. Meelwormen worden als eindproduct geleverd in losse ingrediënten of als samengesteld product.  Uitdagingen in deze toekomstvisie zijn: de wetgeving en regelgeving, de ontwikkeling van technologieën, de financiering, en het wel of niet doorbreken van nieuwe marktsegmenten bij humane consumptie of diervoeders.
 
Meer info
Arjan Borghuis - A.Borghuis@has.nl
Gekoppelde thema's & sectoren: