Insecten, geschikt voor menselijke en dierlijk productie, kunnen op grote schaal gekweekt worden op reststromen. De eetbare insecten vormen zo een duurzame en belangrijke schakel in de voedselketen. Bonda’s Veevoederbureau B.V. (Bonda) vroeg HAS Hogeschool een onderzoek uit te voeren op de gevoeligheid van Black Soldier Fly larven en meelwormen voor eventueel aanwezige mycotoxinen en pesticiden in vochtrijk insectenvoer. Bonda produceert dit vochtrijk insectenvoer op basis van reststromen uit de levensmiddelenindustrie.   

 
Wat is het effect van insecticiden en mycotoxinen in vochtrijk insectenvoeder?

Voorafgaand aan deze studie is een literatuuronderzoek uitgevoerd om de effecten van mycotoxinen Deoxynivalenol en Zearaleone op groei, overleving en bioaccumulatie van eetbare insecten te bepalen. Daarnaast was er een experimenteel onderzoek naar de effecten van de insecticiden pirimifos-methyl en chlorpyrifos op de groei en overleving van Black Soldier Fly larven en meelwormen.   

Aanpak
Dit experiment is in vijfvoud uitgevoerd met de concentraties 0, 2, 4, 6, en 8 mg/kg voor pirimifos-methyl en de concentraties 0, 2, 3, 4 en 5 mg/kg voor chlorpyrifos. De gebruikte concentraties insecticiden zijn gekozen volgens de opgelegde limieten van de Europese Commissie. Ze werden zowel apart als gemixt toegevoegd aan het mengvoer van Bonda. De insecten zijn onder ideale omstandigheden gekweekt in een klimaatkast. De Black Soldier Fly larven kregen eenmalig voer, het experiment duurde 7 dagen (26 °C, 80% luchtvochtigheid). De meelwormen werden om de dag gevoerd, het experiment duurde 14 dagen (28 °C, 55% luchtvochtigheid).

proefopzet_insecticiden_HAS.png
Foto: proefopzet

Resultaten
Volgens de resultaten zijn geen negatieve significante effecten gevonden van pirimifos-methyl, chlorpyrifos of de mix behandeling op de groei en overleving van de meelwormen en Black Soldier Fly larven. Alleen bij de Black Soldier Fly larven van de pirimifos-methyl behandeling is een negatieve trend gevonden, waarbij de hoogste concentratie van 8 mg/kg een beduidend lagere groei per larve gaf, ten opzichte van de groei bij 0 mg/kg. Bij de meelwormen is vastgesteld dat er bijna geen bioaccumulatie van de insecticiden is. Uit het literatuuronderzoek naar Deoxynivalenol en Zearaleone bleek dat meelwormen en Black Soldier Fly larven geen negatief effect ondervinden bij groei en overleving. Ook is bio accumulatie van mycotoxinen minimaal. De gemeten waarden liggen onder de detectiegrens, omdat de mycotoxinen in de larven worden gedeactiveerd, afgebroken en (gedeeltelijk) uitgescheiden.

Conclusie
Uit deze resultaten kunnen we besluiten dat de insecticiden pirimifos-methyl en chlorpyrifos, zowel apart als gemengd, geen negatief effect hebben op de insectenkweek van Black Soldier Fly larven en meelwormen. Uit metingen van 2017 tot op heden van de aanwezige concentraties pirimifos-methyl, chlorpyrifos, Deoxynivalenol en Zearaleone in de onderzochte producten van Bonda, blijkt dat alle waarden van deze toxinen onder de waarden zitten van de concentraties getest in dit onderzoek. Hierdoor kunnen we verwachten dat voor deze stoffen geen negatieve impact hebben bij het kweken van Black Soldier Fly larven en meelwormen.

Meer info
Arjan Borghuis A.Borghuis@has.nl
Gekoppelde thema's & sectoren: