Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij verleent steun aan investeringen op land- en tuinbouwbedrijven via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF). Deze investeringen zijn gericht op de professionele land- en tuinbouwer. De insectenkweeksector valt binnen de categorie ‘bijzondere dierlijke productie’ en heeft dus ook recht op een financiële tussenkomst.

VLIF-steun voor investeringen in insectenkweek

De VLIF-investeringen moeten bijdragen tot het verhogen van de weerbaarheid, een efficiënter energiegebruik, de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak en/of de verbetering van de luchtkwaliteit.


Voorwaarden VLIF-steun
Voor de Vlaamse insectenkweeksector voorziet het VLIF een tussenkomst ter waarde van 30% van de subsidiabele kosten voor de bouw of inrichting van het bedrijfsgebouw of de stal. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze investeringssteun is dat je landbouwer bent. Dit moet blijken uit:

  • je inkomen uit landbouwactiviteiten (op jaarbasis: minimaal 12.000 euro uit landbouwactiviteiten en maximaal 12.000 euro uit niet-landbouwactiviteiten);
  • je vakbekwaamheid (verschillende bewijzen zijn mogelijk);
  • je aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen;
  • je sociale verzekering o.b.v. de landbouwactiviteiten en
  • de bekendmaking van je landbouwactiviteiten bij de Administratie der Directe Belastingen

>> Bekijk hier het volledig overzicht van de voorwaarden en meer informatie over de reguliere investeringssteun.


Aanvullende projectsteun
Naast deze reguliere VLIF-investeringssteun, kun je als Vlaamse insectenkweker of –verwerker eveneens in aanmerking komen voor projectsteun voor innovaties in de landbouw ter waarde van 40% van de subsidiabele investeringskosten, waarbij de subsidiabele kosten geplafonneerd zijn op 500.000 euro ofwel op 200.000 euro subsidie.

Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op het land- en tuinbouwbedrijf en is een aanvulling op de reguliere VLIF investeringssteun. Via deze projectsteun worden innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk gebracht. Ook voor deze subsidie komen enkel landbouwers in aanmerking. Daarnaast moeten de geselecteerde subsidiabele investeringskosten minimaal €25.000 bedragen.

>> Bekijk hier meer informatie over de projectsteun voor innovaties in de landbouw.

 

Meer info
Jonas Claeys - jonas.claeys@inagro.be

 
Gekoppelde thema's & sectoren: