In het insectlab van VIVES wordt nagegaan welke reststromen de larven van de Zwarte Soldatenvlieg kunnen verwerken. Bij eerste testen werden de reststromen draf en tomatenstengels getest als potentiële voeding voor de larven. Zowel het substraat als de larven werden geanalyseerd in het Food lab van KU Leuven campus Geel.

Kweek van BSF-larven op reststromen

Proefopstelling
De larven worden opgevolgd van dag zes tot de aanwezigheid van 40% prepoppen in open plastiek bakjes. In deze periode worden ze vijf keer per week gevoederd met de reststromen. Hierbij worden de reststromen draf (afkomstig van Rodenbach) en de tomatenstengels (afkomstig van Van Vliet) zowel puur getest als gemixt met kuikenmeel. Er was ook een proef met 100% kuikenmeel als referentie.

Op het einde van de proef werden per behandeling volgende analyses uitgevoerd op het gevriesdroogde substraat en de larven: droge stof, eiwit- (Kjeldahl methode) en vetbepaling (Soxhlet methode).


Resultaten en conclusie
Uit de groeicurve (figuur 1) blijkt dat de larven gevoederd met de gemixte substraten het best groeien. De tomatenstengels bevatten weinig voedingswaarde en de larven bleven dan ook zeer klein bij deze reststroom. De controlebehandeling met enkel kippenmeel deed het minder goed dan verwacht. Vermoedelijk doordat het substraat te snel uitdroogde bij de gebruikte hoeveelheden. De gemixte behandeling bleef vochtiger waardoor er dus ook een betere groei was van de larven.
Grafiek_BSF_reststroom_VIVES.PNG
Figuur 1. Groeicurve van de larven volgens de verschillende voederbehandelingen (linker-as) en het toegepaste voederregime (rechter-as) over de uitvoertijd van het experiment. KM = kippenmeel, D = draf, T = tomatenstengels.


Uit de analyses blijken de larven een zeer gelijkaardig droge stofgehalte en eiwitgehalte te hebben, ondanks de soms zeer uitgesproken verschillen tussen het substraat van de behandelingen. Het vetgehalte van de larven varieert wel bij de verschillende behandelingen. Larven gevoederd met enkel kuikenmeel hebben het hoogste vetgehalte en larven gevoederd met de mix kuikenmeel-tomatenstengels hebben het laagste vetgehalte.


Ondanks de lage voedingswaarde van tomatenstengels kunnen deze eventueel wel ingezet worden in de kweek van de zwarte soldatenvlieg door het vochtig houden van het substraat waardoor er minder voeder nodig is. Er moet wel nog onderzocht worden of de aanwezigheid van giftige alkaloïden in deze reststroom opgenomen wordt door de larven. Ook de reststroom draf kan ingezet worden in de kweek van de zwarte soldatenvlieg, mits het correct doseren van deze reststroom zodat deze vochtig genoeg blijft.

>> Lees hier het volledige rapport.

Meer info
Sharon Schillewaert
Sharon.schillewaert@vives.be
+32 (0)51 23 23 30

Gekoppelde thema's & sectoren: