Hogeschool VIVES, Inagro en Sirris hebben de afgelopen twee jaar onderzocht hoe de kweek van insecten automatisch en op grote schaal kan verlopen. Het resultaat is de bouw van de eerste automatische voederlijn voor meelwormen in Vlaanderen. De resultaten werden voorgesteld op het slotevent voor een volle zaal enthousiaste insectenliefhebbers.       

      
Op naar automatisering bij de kweek van eetbare insecten

De afgelopen jaren werd er zeer veel kennis verzameld over zowel de kweek als de verwerking van insecten. Het onderzoek Entomatisation van Hogeschool VIVES, Inagro en Sirris bekeek hoe meelwormen automatisch gevoederd kunnen worden en hoe de kweek van deze insecten optimaal kan verlopen.

“De toekomst van deze groeiende sector hangt af van veel factoren, waaronder automatisatie”, vertelt Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. “Automatisatie en kwaliteitsvolle productie zijn noodzakelijk om tot een rendabele insectenkweek te komen.”

Automatisering zorgt voor tijdswinst
Het kweken van insecten vraagt heel wat werk. Dankzij het efficiënt inzetten van automatisatie kan de arbeidskost sterk worden verminderd.

Het VIVES Maaklab in Kortrijk ontwikkelde een voederlijn om de meelwormen automatisch te voederen en om de kweek te ondersteunen. Ook studenten droegen hun steentje bij tijdens hun stage. Tijs Anthone, onderzoeker van Hogeschool VIVES, legt uit: “De volledige kweek van de meelwormen kan worden opgevolgd in het systeem: waar een bepaalde bak zich bevindt in de kweekcel, hoe oud de meelwormen zijn, welk en hoeveel voeder ze gekregen hebben. Hierdoor kunnen we de kweek zeer nauwgezet opvolgen en bijsturen waar nodig om handenarbeid zo veel mogelijk te reduceren.”

Daarnaast vergeleken de onderzoekers ook andere arbeidsintensieve zaken, zoals zeeftechnieken om het oogsten en het scheiden van de poppen en de kevers te optimaliseren en wasinstallaties om een goede hygiëne te verzekeren. Filiep Vincent, projectingenieur bij Sirris: “Een wasinstallatie om de kweekbakken te reinigen is onontbeerlijk in een insectenkwekerij om een goede hygiëne na te streven.”

Kweekoptimalisatie
Ook de kweek van meelwormen werd binnen dit project geoptimaliseerd. “Binnen het insectlab van VIVES campus Roeselare werd er onder meer gekeken naar het effect van licht en vochtigheid op de ontwikkeling van de meelwormen”, duidt Thomas Spranghers, onderzoeker van Hogeschool VIVES. Stefan Kamps van Kamps Insectenkweeksystemen is alvast enthousiast: “Dankzij de resultaten van Entomatisation worden onze insectenkweeksystemen aangepast en verbeterd, waardoor een nog efficiënter kweekproces kan worden gerealiseerd.”

Optimale werkomstandigheden
Binnen het project werd er ook aandacht geschonken aan richtlijnen voor optimale werkomstandigheden van de insectenkweker. David Deruytter, onderzoeker bij Inagro: “Als je insecten manipuleert, bijvoorbeeld bij het zeven of voederen, komt er stof vrij. Dit stof kan allergenen bevatten. Inagro zocht naar maatregelen om onze medewerkers - en insectenkwekers in het algemeen - in gezondere omstandigheden te laten werken.” Een volgelaatsmasker, beschermende kledij en een afgesloten goed geventileerde ruimte zijn de oplossing.

Toekomst van de sector
Bedrijven die insecten verwerken, wachten nu op zekerheid van een continue levering van insecten met een vastgelegde kwaliteit. Hiervoor zijn zware investeringen nodig. Dit kan, zoals een aantal bedrijven in Nederland, door in te zetten op een grootschalige centrale productie op één site.
Maar het kan ook anders, vertelt Sharon Schillewaert, onderzoeker van Hogeschool VIVES: “Een alternatief is een decentrale productie of een coöperatie van kleinere insectenkwekers, zoals dit nu ook georganiseerd wordt voor bijvoorbeeld melkveehouders. Binnen zo’n coöperatie kunnen bepaalde delen van het proces op een centrale site gebeuren, waardoor niet elke insectenkweker hierin moet investeren. Door afspraken te maken, wordt de kwaliteit van de geproduceerde insecten gestandaardiseerd en hebben de kwekers een grotere impact op de prijsvorming.       
Entomatisation_poster.PNG

Met financiële steun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO-TETRA 160126).

Documenten

Gekoppelde thema's & sectoren: