In het project ‘Growing a green future’ verkennen en ontwikkelen we nieuwe kansen in de biobased economy. Zo willen we mogelijkheden ontdekken om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door akkerbouwproducten. Op 6 november organiseren we een ‘inspiratiesessie’ om lokaal geteeld textiel een duwtje in de goede richting te geven. 

 
Inspiratiesessie textiel
Programma:
Er zijn al best wat stappen gezet. Zo zijn er op het gebied van bouwmaterialen al mooie ontwikkelingen. Ook op het gebied van textiel zien we een stijgende interesse bij consumenten in producten en textiel van natuurlijke oorsprong. Hoe kunnen we met de Vlaamse en Nederlandse textielsector inspelen op die trends? En hoe kunnen we de lokale teelt dan ook stimuleren? 
Wij zouden op dat thema graag een bijdrage leveren, en onderzoeken wat wij kunnen doen om geproduceerd textiel van lokale grondstoffen weer te laten groeien in Nederland en Vlaanderen . 
Wil je ons daarbij helpen? Op 6 november organiseren we een ‘inspiratiesessie’ met als doel om lokaal geteeld textiel een duwtje in de goede richting geven. 
Programma: 
 
 • 10.00 u: Ontvangst met koffie en thee
 • 10.15 u: Welkom en korte presentatie Growing a Green Future door Charlotte van Sluijs (Proefboerderij Rusthoeve)
 • 10.25 u: Voorstelronde, inclusief korte toelichting van de aanwezigen
 • 10.45 u: Inleiding door Lenno Vermaas, innovatie en export manager van Van de Bilt zaden en vlas.
  Van de Bilt zaden en vlas contracteert vlasteelt voor de productie van vlasvezels, het linnen en de productie van zaaizaad. Het vlasstro is afkomstig uit Frankrijk en Nederland. Van de Bilt zaden en vlas bv beschikt over eigen verwerkingslijnen voor het vlas (zwingel- en hekel lijnen).
  De heer Vermaas zal een beeld schetsen van de teelt van de markt van vlas zoals die de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld en welke verwachtingen er zijn over de toekomstbestendigheid van de vlassector.
 • 11.00 u: Inleiding door de Sippie van Dijk, ontwerpster voor haar eigen bedrijf Escape the system. Mevrouw van Dijk zal ingaan op wat de behoeftes zijn vanuit de ontwerpers voor de productie van duurzaam en lokaal geteeld textiel.
 • 11.15 u: Discussie aan de hand van stellingen, onder leiding van Cor van Oers, projectleider Growing a Green Future
 • 12.00 u: Samenvatting en vervolgstappen, door Veronique de Mey (Inagro)

Na afloop is een lunch georganiseerd voor de aanwezigen.
 

Praktisch:
Datum:
dinsdag 6 november 2018
Begintijd:
10u00
Eindtijd:
16u00
Locatie:
Zeeuws Vlaanderen
Kostprijs:
Inschrijven: