In een voorgaand artikel las je dat de resultaten van de kweek van BSF-larven op tomatenstengels gemixt met kippenvoeder veelbelovend waren. Daarom heeft het Insectlab van VIVES opnieuw geëxperimenteerd met deze reststroom. De nieuwe testen tonen aan dat tomatenstengels toch niet zo interessant zijn als voeder voor BSF-larven. Het hoge vezelgehalte, de beperkte voedingswaarde en de aanwezigheid van toxische stoffen zijn daar de oorzaak van.  

Beperkingen bij het gebruik van tomatenstengels als BSF-substraat

De tomatenstengels werden ingemengd met nat kippenvoeder (30% kippenmeel/70% water). Hierbij werden verschillende verhoudingen getest:

  • 70% kippenvoeder, 30% tomatenstengels
  • 60% kippenvoeder, 40% tomatenstengels
  • 50% kippenvoeder, 50% tomatenstengels
  • 30% kippenvoeder, 70% tomatenstengels
  • 100% kippenvoeder als controlebehandeling

Per behandeling werden drie keer 100 larven opgekweekt op 100 g substraat (eenmalige voedering) en er werd gestart met larven van 6 dagen oud.

Groei en opbrengst
Uit de groeicurve blijkt dat de larven gekweekt met uitsluitend kippenvoeder veel zwaarder werden dan deze gekweekt op mengsels met tomatenstengels (figuur 1). Toch is er een aanvaardbare groei bij een mix van 50% kippenvoeder en 50% tomatenstengels. Zo  werden de resultaten van het voorgaande onderzoek bevestigd.
Groeicurves_BSFlarven_VIVES.PNG

Figuur 1: Groeicurves die de evolutie weergeven van het individuele gewicht van BSF-larven, gekweekt op tomatenstengels gemengd met nat kippenvoeder.
 
Als we niet naar de individuele larvegewichten kijken, maar naar de totale opbrengst van geoogste larven, wordt het verschil met de controlebehandeling veel groter (figuur 2). De maximale opbrengst van de larven gekweekt op de mengsels was driemaal lager dan van de larven gekweekt op uitsluitend kippenvoeder.  Dit is een gevolg van de vrij hoge sterftecijfers bij de larven die groeiden op tomatenstengels (figuur 3).
opbrengst_BSFlarven_VIVES.PNG
Figuur 2: oogstgewicht van 100 BSF-larven, gekweekt op tomatenstengels (T) ingemengd met nat kippenvoeder (K)
overleving_BSFlarven_VIVES.PNG
Figuur 3: overleving van 100 BSF-larven, gekweekt op tomatenstengels (T) ingemengd met nat kippenvoeder (K)
 
Toxische stoffen en ruwe vezels
Het hoog sterftecijfer kan te wijten zijn aan de aanwezigheid van alkaloïden, zoals atropine en tomatine, in de tomatenstengels. Dit zijn toxische stoffen die vooral geconcentreerd voorkomen in de groene delen, zoals stengels en bladeren, van de tomatenplant. Het is ook mogelijk dat er insecticide residu’s aanwezig zijn op de stengels. Projectpartner HAS Hogeschool heeft al aangetoond dat BSF-larven bestand zijn tegen hoge residuconcentraties (tot 8 mg/kg) van een aantal gangbare insecticiden(combinaties).
 
Tomatenstengels zijn ook nogal houtachtig. Dergelijke vezelrijke substraten zijn niet zo interessant voor BSF-larven. Dit is al meermaals gebleken uit voorgaande onderzoeken. De larven beschikken niet over bijtende monddelen om de vezels te verkleinen en ook de vertering ervan verloopt niet optimaal. Misschien kan een voorbehandeling met micro-organismen de voedingswaarde van bepaalde vezelrijke reststromen vergroten. Dit wordt momenteel reeds in China toegepast. In een vorig artikel lees je meer over het bezoek aan Nature Creation in China.

Beperkingen van tomatenstengels
De resultaten van het Insectlab bij VIVES tonen aan dat tomatenstengels niet zo interessant zijn als voeder voor BSF-larven. Door het hoge vezelgehalte kan een beperkte hoeveelheid ingemengd worden als structuurcomponent van het BSF-voeder. Uit voorgaand onderzoek bleek ook dat de stengels uitdroging van het voeder kunnen vertragen. De beperkte voedingswaarde en de aanwezigheid van toxische alkaloïden beperken de bruikbaarheid van deze reststroom.  


Meer info
Thomas Spranghers, VIVES
E. thomas.spranghers@vives.be
T. +32 (0)51 23 23 30
Gekoppelde thema's & sectoren: