De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) worden momenteel wereldwijd op industriële schaal gekweekt als grondstof voor de voederindustrie. Ze kunnen gekweekt worden op een breed assortiment nevenstromen uit de voedingsindustrie en de landbouwsector. Zo leveren de insecten een bijdrage aan de circulaire economie en kunnen kwekers inspelen op de stijgende vraag naar duurzame eiwitten.

Zwarte soldatenvlieg boosten met micro-organismen

Insectenkweek is nieuw in de sector van dierlijke productie. Het is nu aan (academische) onderzoekers om diepgaande kennis te verzamelen, zodat er evenveel informatie beschikbaar is over veiligheid en optimalisatie van de productie, als voor de andere landbouwhuisdieren. Momenteel is de impact van de chemische en microbiële samenstelling van het voeder op de groei en de microbiologische veiligheid van zwarte soldatenvlieglarven bijvoorbeeld vrijwel onbekend.


Het project ENTOBIOTA wil daarop inzetten en onderzoekt de interactie tussen de larven, hun substraat en hun darmmicrobiota om zo...

  • de productiviteit van de larven te verhogen,
  • de microbiële veiligheid te verhogen,
  • de nutritionele samenstelling te verbeteren,
  • nieuwe antimicrobiële stoffen te identificeren en
  • de afbraak van plastics en hun additieven in supermarktafval mogelijk te maken en/of te versnellen.


Het project wil uiteindelijk een set van micro-organismen opleveren voor manipulatie van de darmflora van de larven, waardoor hun prestaties en economische waarde kunnen vergroten. Inagro zal instaan voor de validatie en evaluatie van de geselecteerde micro-organismen voor de kweek van zwarte soldatenvlieglarven.

ENTOBIOTA is een vierjarig FWO-SBO-project dat van start ging op 1 januari 2019. Het project wordt gecoördineerd door de onderzoeksgroep Lab4Food van KU Leuven. Partners zijn UAntwerpen, Thomas More Kempen en Inagro. Het project wordt begeleid door een gebruikersgroep van instituten en bedrijven (insectenkwekers, voederproducenten, farmaceutische bedrijven ...).

 

Logobanner_entobiota.PNG


Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek