Europa importeert jaarlijks 17 miljoen ton ruwe eiwitten uit landen als Brazilië, Argentinië en de VS. Om onze zelfvoorziening op te krikken suggereren wetenschappers om insecten te gebruiken als veevoeder. Sinds 2017 zijn verwerkte insecten al toegelaten in vismeel. De Europese Commissie liet weten dat een uitbreiding naar pluimvee onderzocht wordt.  

 
Binnenkort insecten als kippenvoeder?

Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere citeert uit een recent voortgangsrapport enkele cijfers die illustreren dat de Europese veehouderij onvoldoende eiwitten zelf produceert:

  • 79 % zelfvoorzienend voor koolzaad,
  • 42 % voor zonnebloemzaad
  • en 5 % voor soja.

Dit maakt ons sterk afhankelijk van soja-import, onder meer uit Brazilië. Op jaarbasis gaat het om een totaal importvolume van 17 miljoen ton sojaschroot. Het kweken van insecten is een veelbelovende piste om de afhankelijkheid te verkleinen. Dat erkende de Commissie eerder al door een strategisch veiligheidsconcept voor insecten als veevoeder uit te werken. Sedert 2017 staat Europa al verwerkte insecten toe in vismeel.  

Tom Vandenkendelaere: “Ik vernam van bevoegd commissaris Andriukaitis dat men momenteel onderzoekt of een uitbreiding voor niet-herkauwende dieren zoals pluimvee mogelijk is. De technische besprekingen met de lidstaten zijn al gestart, dat is alvast erg goed nieuws. Om werk te maken van de kringlooplandbouw én tegelijk zelfvoorzienend te worden moeten we out of the box denken. Insectenkweek voor veevoeder is meer dan een oplossing, het is de toekomst.”


 

Bron: www.vilt.be en www2.eppgroup.eu  


 
Gekoppelde thema's & sectoren: