Binnen het Entomospeed- project gaan we na hoe we de kweek van meelwormen zo efficiënt mogelijk kunnen opschalen. We zetten zowel in op de reproductie als de opfok. Momenteel staan er bij Thomas More proeven om na te gaan wat de optimale densiteit en eilegduur is. Daarnaast wordt gekeken of het gebruik van een eilegzeef kanibalisme kan voorkomen. Hierdoor zouden hogere densiteiten en langere eilegperiodes mogelijk moeten zijn. 

Welke keverdensiteit geeft het meeste aantal eitjes per ouderdier?

Voor deze proef startte Thomas More met de resultaten die ze kregen van de collega-partner Inagro en HAS hogeschool. Hun verslagen vind je in de rubriek publicaties.

meelwormproef_TM1.JPG meelwormproef_TM1.JPG

Foto’s: opstelling van de proef bij Thomas More om de optimale densiteit en eilegduur van meelwormen te analyseren


Meer info

Loote Frooninckx - lotte.frooninckx@thomasmore.be
Gekoppelde thema's & sectoren: