Het Nederlandse bedrijf Bonda, gespecialiseerd in vochtrijke mengvoeders, liet hun product BasiQ testen in het Insectlab van VIVES.  De samenstelling van het substraat is ideaal voor BSF-larven, alleen de structuur moest wat bijgestuurd worden.

BasiQ is een goed substraat voor BSF larven

BasiQ bestaat uit 24% droge stof, 14% eiwit en 50% suikers en zetmeel. Op het eerste zicht leek dit een goed substraat om zonder inmenging van andere componenten aan de larven te voeren. Alleen de  structuur is niet optimaal. Daarom werden er verschillende structuurcomponenten zoals luzerne, spelthullen en tarwezemelen ingemengd.

Het standaardonderzoeksprotocol werd toegepast. Op deze grafiek zie je de resultaten van het experiment.  

BasiQ_VIVES_grafiek.PNG
Figuur 1: Verloop van het individueel gewicht van larven gekweekt op BasiQ/luzerne (90/10 = L), BasiQ/spelhullen (90/10 = S), BasiQ/tarwezemelen (90/10 = Z) en kippenvoeder/water (30/70 = K).

  • Larven gekweekt op kippenvoeder groeiden het snelst en werden het zwaarst.
  • Larven gekweekt met BasiQ en luzerne als structuurcomponent groeiden iets trager dan de controle, maar sneller dan de andere BasiQ-behandelingen. Hun oogstgewicht lag een stuk lager dan de andere behandelingen.
  • Larven gekweekt op BasiQ vermengd met spelthullen werden bijna even zwaar als de larven op kippenvoeder. Dit is enigszins verrassend aangezien dit substraat slechts 12% eiwit en 40% suikers + zetmeel bevat, terwijl de luzerne en tarwezemelen substraten respectievelijk 15% eiwit en 38% suikers + zetmeel, en 15% eiwit en 43% suikers + zetmeel bevatten. Dit wijst erop dat deze structuurcomponenten alleen een structurele functie hadden en dus niet op een andere manier benut werden door de larven.

Uit dit experiment kunnen we besluiten dat BasiQ een goed substraat is voor BSF larven. Bij de insecten kan het voor 90% zuiver gebruikt worden, bij varkens bedraagt het maximale gehalte slechts 40%. Om het substraat een goede structuur te geven kan je spelthullen inmengen. Dit is goedkoper dan luzerne en tarwezemelen.

 

Meer info
Thomas Spranghers - thomas.spranghers@vives.be
Gekoppelde thema's & sectoren: