Vlaamse landbouwers hebben het niet altijd even gemakkelijk door de stijgende concurrentie uit het buitenland. Zo ervaren witloof- en champignontelers druk vanuit Nederland, Frankrijk of Polen. Daardoor zijn verschillende telers op zoek naar extra inkomsten. Een (gedeeltelijke) omschakeling naar insectenkweek is een mogelijk alternatief. Kom er meer over te weten op de infoavond 'insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.

Is insectenkweek voor witloof- en champignontelers de toekomst?

In Vlaanderen is het witloofareaal tussen 2006 en 2016 met meer dan 40% gedaald. Het aantal witlooftelers is gehalveerd. We zien dezelfde trend bij champignontelers. Daar is het aantal kwekers op 25 jaar tijd teruggevallen van meer dan 137 naar 33.


Infrastructuur geschikt voor insectenkweek
Witloof en champignons lijken twee volledig verschillende teelten. Toch zijn er veel gelijkenissen. Voor een optimaal kweekresultaat gebruiken witloof- en champignontelers geklimatiseerde ruimtes waarin je de temperatuur en het vochtgehalte kan regelen. Dankzij die infrastructuur is het voor hen gemakkelijk om over te stappen naar insectenkweek. Insecten hebben het jaarrond een warm klimaat met hoge luchtvochtigheid nodig. Daarnaast zijn de ruimtes er meestal op voorzien om ziektes van dieren buiten te houden. Er zijn ook koelcellen voozien en meestal is het nodige schoonmaakmateriaal aanwezig. Dankzij de aanwezige infrastructuur vermijd je een initiële investeringskost!


Reststromen geschikt als insectenvoeder
Een bijkomend voordeel, bij gedeeltelijke omschakeling, is dat je reststromen van witloof- en champignonteelt kan gebruiken om insecten te voeden. Bij Inagro worden al langer witloofwortels uit de forcerie gebruikt als voeder voor meelwormen. Uit onderzoek van Thomas More blijkt dat dit een zeer goede voedingsbron is. Ook voor de zwarte soldatenvlieg zijn er mogelijkheden. De onderzoeken lopen nog. Naast infrastructuur kun je dus ook besparen op de voederkost!

Ontdek meer over insectenkweek met tuinbouwreststromen!
Op 17 oktober organiseert Inagro een infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’. Je maakt er kennis met het onderzoek bij Inagro, de wetgeving en de praktische kant van insectenkweek. Er is ook een bezoek aan de kweekcellen voorzien.

Meer info
David Deruytter
david.deruytter@inagro.be

 

De infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ kadert binnen de projecten Introsect en BioBoost.
logo_bioboost_introsect.png

Het VLAIO LA project ‘Introsect’ wordt voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en mede financieel ondersteund door Boerenbond, Destaco, Agropolis, Fertira, Mijten dierenvoeders, Lambers-Seghers, ABS, Schoeller Alibert, Aqua4C, Lessine, Squama, Wadudu en Nuscience.

Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Gekoppelde thema's & sectoren: Eetbare Paddenstoelen | Witloof