Insecten kweken op bedrijfseigen reststromen om als veevoeder te gebruiken. Het klinkt als een perfect voorbeeld van circulaire landbouw. Toch is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Insecten mogen niet in aanraking komen met dierlijke mest, je mag ze wel kweken op plantaardige reststromen. Bovendien bevatten insecten veel eiwitten. Je mag ze levend voederen aan pluimvee of varkens. Kom er meer over te weten op de infoavond 'Insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.

Varkens en kippen voederen met insecten van eigen kweek?

Mestverwerking met insecten is verboden

De varkens- en pluimveesector produceren grote hoeveelheden dierlijke mest. Mestverwerking is duur en er zijn strenge richtlijnen voor het uitrijden van de mest. Kunnen we insecten inzetten bij de mestverwerking en zo de knelpunten omzetten naar opportuniteiten voor de landbouwer?

Insecten worden volgens de Europese wetgeving erkend als landbouwdieren. Dat betekent dat ze net als varkens en kippen niet in aanraking mogen komen met dierlijke mest. Mestverwerking met insecten is dus voorlopig nog verboden.

Insecten kweken op plantaardige reststromen is toegelaten

Wat mag dan wel? Insectenkweek met substraten van plantaardige oorsprong. Een insect dat je correct opkweekt, mag je levend voederen aan pluimvee of varkens. Opgezuiverd insecteneiwit, verwerkt in een totaalvoeder, is momenteel alleen toegelaten in voeder voor huisdieren en aquacultuur.

 
Ontdek meer over insectenkweek met tuinbouwreststromen!
 
Op 17 oktober organiseert Inagro een infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’. Je maakt er kennis met het onderzoek bij Inagro, de wetgeving en de praktische kant van insectenkweek. Er is ook een bezoek aan de kweekcellen voorzien.
 

Meer info
Carl Coudron
Carl.coudron@inagro.be


De infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ kadert binnen de projecten Introsect en BioBoost.

logo_bioboost_introsect.png
Het VLAIO LA project ‘Introsect’ wordt voor 90 % gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en mede financieel ondersteund door Boerenbond, Destaco, Agropolis, Fertira, Mijten dierenvoeders, Lambers-Seghers, ABS, Schoeller Alibert, Aqua4C, Lessine, Squama, Wadudu en Nuscience.
 
Het Bioboost-project is een project binnen het Interreg V-programma 2 Zeeën, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Pluimveehouderij | Varkenshouderij