Sinds januari 2018 is de Europese regelgeving Novel Food voor het gebruik van insecten in voedingswaren van kracht. Ondertussen, bijna twee jaar later, is er veel veranderd. In dit nieuwsbericht brengen we een overzicht van de stand van zaken.

Update dossiers Novel Food insecten
Een Novel Food-dossier beschrijft de voedselveiligheid en bijhorende procedure bij het gebruik van een bepaald voedingsproduct dat voor 1997 niet geconsumeerd werd in Europa. Na goedkeuring mag die procedure toegepast worden en kunnen er producten met dat bepaald ingrediënt op de Europese markt komen. Insecten vallen onder die wetgeving. Op dit EU-portaal worden enkel de dossiers opgenomen die een eerste volledigheids-check doorlopen hebben. De status van die dossiers kan je ook op dit portaal opvolgen.

Belgische dossiers
In België werden er drie dossiers ingediend door de BIIF (Belgian Insect Industry Federation) voor voedingstoepassingen met meelworm, krekel en sprinkhaan. Voor die dossiers werd geen bescherming van gegevens aangevraagd. De uitspraak over die dossiers was voorzien eind 2019, maar er werd bijkomende info opgevraagd. Daardoor is de uitspraak uitgesteld naar 2020.

Europese dossiers
Er werden ook diverse Novel Food-dossiers ingediend in Nederland en Frankrijk. Denemarken en Finland dienden een dossier in voor de zwarte soldaatvlieg en darrenbroed van de honingbij.
 
InsectensoortLandBedrijf
Alphitobius diaperinusKleine meelwormNederlandProti-Farm Holding NV
Acheta domesticus HuiskrekelNederlandFair Insects BV
Gryllodes sigillatusDierentuinkrekelFrankrijkMicronutris
Hermetia IllucensZwarte soldatenvliegDenemarkenEnorm Biofactory A/S
Apis melliferaHoningbij (darrenbroed)FinlandFinnish beekeepers association
Locusta migratoriaTreksprinkhaanNederlandFair Instects BV
Tenebrio molitorMeelworm

Frankrijk
Nederland

Micronutris
Fair Insects BVNon-EU-dossiers
Ook landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, kunnen via een aangepaste procedure een Novel Food-dossier indienen. Voorlopig werd er nog geen dossier voor insecten ontvankelijk verklaard.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek