Inagro werkt aan de integratie van traditionele landbouw met nieuwe sectoren, zoals aquacultuur en insectenproductie.  Dit jaar onderzochten we meelwormen (Tenebrio molitor) gekweekt met witloofwortels, als gedeeltelijke vervanging van commerciële visvoeders voor snoekbaars (Sander lucioperca). Wil de vis insecten eten en kunnen we zo vismeel besparken? Ontdek het antwoord in dit nieuwsbericht.

Meelworm gekweekt met afvalgroenten als alternatief visvoer

Europa hecht veel belang aan circulaire economie en duurzame ontwikkelingen. Via onderzoek wil Inagro bijdragen aan het vinden synergieën tussen verschillende industrieën, waarmee de milieu-impact van elke sector wordt verminderd.

Vier experimentele diëten
We testten vier experimentele diëten om het aandeel van commerciële voeders geleidelijk te verminderen met de opname van hele meelwormen (MW). Drie diëten met geleidelijke opname van meelwormen bij 20% (MW20), 40% (MW40) en 60% (MW60). Het vierde dieet MW0 is een100% commercieel dieet en gebruikten we ter controle.
 
Schema_snoekbaars_meelworm.JPG

Schema van een cirkelvormig concept: groenteafval - insecten - vissen
 
Snoekbaars lust meelwormen
Bij alle behandelingen worden meelwormen (MW) als voer goed geaccepteerd. Na de derde week merkten we groeiverschillen op (figuur 1). Een opname van 20% MW in het dieet brengt de groeiprestaties van de vis niet in gevaar. In dit onderzoek wordt de groei van de vissen aanzienlijk beperkt door een hoge vervanging van commerciële diëten door MW (> 40%). De hoge acceptatie van MW als voer voor snoekbaars schrijven we onder andere toe aan de visuele stimulatie en de aanvaardbare smakelijkheid. Dankzij meelwormen (MW) als alternatief dieet voor de snoekbaars, kunnen we meer dan 15% vismeel besparen.
 
In de toekomst willen we testen wat het effect is van verschillende voederregimes op de groei van snoekbaars wanneer we meelwormen (MW) combineren met commerciële diëten.  

Grafiek_snoekbaars_meelwormen.JPG
Figuur 1. Groei in lichaamsgewicht (g) van snoekbaars die gedurende vijf weken gevoed werd met vier verschillende diëten.

Voor meer informatie over het onderzoek kan je terecht bij Edson Panana via edson.pananavillalobos@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur | Insectenkweek