Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriële schaal winstgevend te maken, zoekt Inagro naar manieren om de arbeid te verminderen      
Automatisering en mechanisering in insectenkweek

Voeder automatiseren         

Meelwormen dagelijks nood aan een vochtbron en zwarte soldatenvlieglarven vragen tot drie keer per week wat “vers” voer. In het project ‘Entomatisation’ werken Vives, Sirris en Inagro specifiek voor de meelwormenkweek aan het arbeidsvraagstuk. Eerder brachten we de tijdrovende handelingen in kaart. Daaruit blijkt dat de vochtbron toedienen aan de meelwormen een van de urgentste problemen is. Een automatisch voedersysteem drong zich op. We wogen de pro’s en contra’s van verschillende voedersystemen af, waarbij we extra aandacht hadden voor hygiëne en ziektepreventie in de kweek. Finaal kozen we één ontwerp, dat we uitwerkten voor een productie van 50 ton meelwormen per jaar. Een jaar na de eerste verkennende brainstormsessie is het prototype te bewonderen bij Inagro.

Levensstadia scheiden         

Bij insectenkweek moet heel wat van elkaar gescheiden worden, zoals meelwormen van hun mest, poppen van volgroeide meelwormen, torren van poppen, meelwormen van tarwezemelen en zwarte soldatenvlieglarven van hun substraat. Met aangepaste zeven bereikt de kweker al heel wat, maar hij kan er niet alles mee doen. Vooral bij de meelwormenkweek dringen oplossingen zich op.         

Als een meelwormkweker de tarwezemelen correct doseert, dan is het voeder verwerkt als de insecten volgroeid zijn en zou meelwormen scheiden van tarwezemelen niet nodig moeten zijn. Maar voor onderzoek is het interessant om tussenbeide te komen vóór het einde van de kweek. We ontwikkelden daarom een toestel waarbij we de tarwezemelen en de meelwormen met behulp van wind van elkaar scheiden.         

Poppen scheiden van torren is een tweede belangrijk probleem. Om vraat te voorkomen moet de kweker de pas ontloken torren manueel scheiden van de poppen. Wij ontwikkelden een prototype om dat tijdrovende werk te herleiden tot koud kunstje.

Kom het zelf ontdekken         

De geplande stakeholdersmeeting en officiële opening van het nieuwe praktijkcentrum insectenkweek is in december letterlijk in het water gevallen. Er is een nieuwe datum gevonden: dinsdag 30 januari in Inagro. Het vooropgestelde programma is ongewijzigd!       

> Bekijk alle praktische info en schrijf je opnieuw in!        


Meer info?         

Jonas Claeys, E jonas.claeys@inagro.be, T 051 27 32 35      

Bron: http://inagro.be/Artikel/guid/3801  


Voederlijn_Vives.jpg
Zeef_wind.jpg
Zeef_rolband.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek