Sinds januari 2018 is de Europese Novel Food regelgeving voor het gebruik van insecten in voedingswaar van kracht. Dit heeft een invloed op de Belgische wetgeving. In afwachting van goedkeuring is er momenteel een overgangsmaatregel.

Insecten zijn Novel Food

Een Novel Food dossier beschrijft de voedselveiligheid en bijhorende procedure bij het gebruik van een bepaald insect. Na goedkeuring mag die procedure toegepast worden en kunnen er producten met dat bepaald insect op de Europese markt komen.

Belgische wetgeving
In België zijn in januari 2018 drie dossiers ingediend: voor de meelworm, de huiskrekel en de sprinkhaan. In afwachting van goedkeuring, is er een overgangsmaatregel van kracht. Voor alle organismen waarvoor een dossier is ingediend, wordt de overgangsmaatregel van FAVV verlengd. Voordien was die enkel van toepassing voor een lijst van 10 insectensoorten die in voedingswaar verwerkt mochten. Deze lijst vervalt nu. Enkel producten op basis van de ingediende dossiers mogen op de markt komen. Bij goedkeuring mogen ook andere Europese landen aan de slag op basis van dat dossier. Bij afkeuring moet de productie van het voedingswaar stopgezet worden.

Europese wetgeving
Ook in andere Europese landen werden in januari 2018 Novel Food dossiers ingediend. Zolang ze nog niet definitief goedgekeurd zijn, is er geen invloed op de Belgische wetgeving en verandert er niets aan de Belgische overgangsmaatregel. In landen zonder overgangsmaatregel, kunnen er geen producten op de markt komen tot een dossier is goedgekeurd. Een overzicht van ingediende dossiers is hier te vinden.
 
Deze lijst zal zeker nog uitbreiden, want vanaf 2018 worden nieuwe dossiers bij Europa ingediend. Dit geldt voor alle Novel Food dossiers, waaronder insecten. Bij indiening kunnen bedrijven bescherming aanvragen. Dit zorgt ervoor dat als het dossier goedgekeurd is, de inhoud van het dossier pas na max. vijf jaar publiek wordt. Ondertussen kan het bedrijf uiteraard wel aan de slag. Momenteel is enkel een dossier van de buffaloworm beschikbaar. Na goedkeuring zullen de dossiers opgenomen worden in de zogenaamde Unielijst.
 
 
Meer info
Jonas Claeys - E: jonas.claeys@inagro.be  - T: +32 51 27 32 35
 
 

Gekoppelde thema's & sectoren: