Bonda Veevoederbureau B.V. is specialist op het gebied van vochtrijke veevoeders. Als innovatief bedrijf met oog op de ontwikkelingen in de wereld zien zij de insectenkweeksector als een nieuwe markt. Voor deze afstudeeropdracht mogen twee studenten van de opleiding Dier- en veehouderij aan HAS Hogeschool onderzoeken of het voeren van vochtig voer aan meelwormen in de praktijk haalbaar is. Ivo Sterenborg en Lianne Draak onderzoeken de opslag, logistiek, automatisering, voertechniek en het economisch resultaat.

Vochtig voer voor meelwormen, een praktische uitdaging

Vochtig voer is goedkoper
In samenwerking met HAS Kennistransfer heeft Bonda al verschillende afstudeeropdrachten uit laten voeren door studenten van HAS Hogeschool. Bonda heeft in het voorgaande project onderzoek laten doen naar een samenstelling van vochtig voer voor meelwormen dat vergelijkbaar is met het traditionele droge voer met wortelen. Conclusie was dat de voerkosten van het vochtige voer op laboratoriumschaal 60 tot 70 procent goedkoper is dan het traditionele droge voer met wortelen. In dit project zal het gebruikte vochtige voer uit dit onderzoek worden gebruikt om te onderzoeken of het voeren van vochtig voer praktisch haalbaar is. Naast dit praktijkonderzoek wordt een marktonderzoek uitgevoerd om de wensen en ideeën van meelwormenkwekers in relatie tot het voeren van vochtige voer in kaart te brengen met het oog op schaalvergroting en automatisering.


Schaalvergroting en automatisering
Om de behoefte van meelwormkwekers omtrent het voeren van vochtige voeders in beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van een enquête. Hierin wordt ook de toekomstvisie van de kwekers op hun eigen bedrijf en de sector in beeld gebracht, met het oog op schaalvergroting en automatisering. Onderzoek naar logistiek bij de kweker levert opties om zo effectief en efficiënt mogelijk vochtig voer op te slaan en van opslag naar de meelwormen te transporteren. Op het gebied van automatisering zijn verschillende transport- en voersystemen op de markt. Enkele opties worden uitgewerkt voor de meelwormenkweek om een beeld te schetsen van de mogelijkheden op het gebied van automatisering. Om te bepalen vanaf welke bedrijfsomvang automatisering en het voeren van vochtige voeders rendabel is, wordt een kosten/baten overzicht gemaakt. Hierin worden enkele toekomscenario’s van de meelwormenkweek uitgewerkt.


Onderzoek naar dosering, in relatie tot groei, overleving, voerbederf en effecten op het klimaat worden in dit project meegenomen om de voertechnische haalbaarheid te toetsen. De praktijkonderzoeken worden uitgevoerd bij meelwormenkweker Van Grinsven te Venhorst.

Ivo Bona mengvoer.JPG


Meer info 
 
Arjan Borghuis - A.Borghuis@has.nl

 
Gekoppelde thema's & sectoren: