Op 4 februari organiseerden de Entomospeed-partners een trendcollege voor startende ondernemers in de insectensector. Thomas More en KU Leuven waren gastheer. Net zoals bij de vorige vijf edities deelden we kennis en ervaringen voor het starten van een commerciële insectenkweek. Een tevredenheidsenquête bewijst dat het trendcollege alweer een succes was.

Zesde trendcollege kennismaking met de insectenketen was een succes

Verhelderend
Zo’n 44 geïnteresseerden namen deel aan het Trendcollege in Geel. Ze zijn vooral benieuwd of de opstart van een kwekerij of de investering in een bedrijf voor hen weggelegd is. De meeste hebben vooraf al veel opzoekingswerk verricht. In hun zoektocht naar informatie is een trendcollege vaak verhelderend. Sommige deelnemers vinden het raakvlak met de aquacultuur ook erg interessant. Volgens een tevredenheidsenquête krijgt deze editie een gemiddelde score van 8/10.


Experts delen hun kennis
Mik Van Der Borght gaf een introductie en lichtte de samenwerking tussen KU Leuven en Thomas More op de campus in Geel toe. Hij gaf hierbij kort uitleg over het EFRO investeringsproject ‘Insect Pilot Plant’ waarin KU Leuven, Thomas More en Vito samen bouwen aan een flexibele en breed inzetbare pilootinstallatie voor het kweken, oogsten en verwerken van insecten. De pilootinstallatie zal gebruikt worden voor onderzoek en demonstratieprojecten waarbij de opgebouwde expertise wordt overgedragen naar geïnteresseerde bedrijven, de overheid en het brede publiek.

Marjan Peeters van NGN bracht de marktkansen voor de insectensector in kaart. Geïnteresseerden kwamen zo te weten waar ze marktcijfers kunnen vinden voor het schrijven van een businessplan.

Arjan Borghuis van HAS Hogeschool gaf de aanwezigen meer inzicht over de biologie van insecten en met welke factoren je allemaal rekening moet houden bij de kweek. Hij gaf meer uitleg over de optimalisatie van de voortplanting en opfok van meelwormen en zwarte soldatenvlieg. Ten slotte gaf Thomas Spranghers van VIVES tekst en uitleg over de toepassing van automatisering bij de kweek van insecten. Aan de hand van een voorbeeld toonde hij aan dat de onkosten bij inzet van automatisering significant dalen.


De interactie tussen de lesgevers en de toehoorders was levendig, wat duidt op de grote interesse bij het publiek. We zijn alvast gestart met de voorbereidingen van een volgend trendcollege. Houd onze agenda in de gaten!

 
Gekoppelde thema's & sectoren: