Op 16 mei 2019 verdedigde Enya Wynants met succes haar doctoraat getiteld ‘Microbiologische dynamiek en veiligheidsrisico’s tijdens de kweek van insecten voor humane voeding en veevoeder’. Enya was doctoraatstudent bij Lab4Food, een onderzoeksgroep aan de KU Leuven, Campus Geel.  

 
Microbiologische dynamiek en veiligheidsrisico's tijdens insectenkweek

Tijdens haar presentatie legde Enya Wynants uit dat eetbare insecten steeds meer aandacht krijgen in westerse landen omwille van hun potentieel als duurzame eiwitbron voor voeding en diervoeders. Insecten worden dan ook beschouwd als 'minivee' en kunnen duurzamer zijn dan traditionele eiwitbronnen voor menselijke consumptie (zoals vlees- en visproducten) en voor veevoeder (zoals sojaschroot en vismeel), terwijl ze toch evenwaardige nutritionele eigenschappen bezitten.   

Er is echter weinig geweten over de samenstelling van de microbiële gemeenschap (microbiota) in industrieel gekweekte insecten en hoe deze samenstelling verandert tijdens de kweek. Verder zijn de factoren die de microbiologische veiligheid van gekweekte insecten kunnen beïnvloeden nog niet in detail onderzocht. In deze doctoraatsthesis werd getracht om een aantal basisinzichten te verwerven met betrekking tot de microbiologische aspecten tijdens de kweek van eetbare insecten. Afhankelijk van de proef werd de microbiota onderzocht op labo- of industriële schaal. Hierbij werd gefocust op:  

  • de natuurlijk voorkomende microbiota in de insecten
  • de mogelijke aanwezigheid van voedselpathogenen
  • de overdracht van Salmonella van substraat naar insect
  • het effect van enkele specifieke naoogstbehandelingen, zoals uitvasten, spoelen en hittebehandelingen, op de microbiota van het insect.

Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvraag werd gefocust op de gele meelworm, de kleine meelworm, de bandkrekel en/of de zwarte wapenvlieg. Deze insecten werden, afhankelijk van de soort, gekweekt voor menselijke voeding, diervoeder en/of beide.  

Algemeen kan besloten worden dat nog veel onderzoek nodig is bij het verder ontwikkelen en optimaliseren van goede hygiënepraktijken voor de insectensector. Uit dit doctoraatsonderzoek bleek dat een goede beheersing van contaminatie van het substraat met voedselpathogenen en/of hun toxines een belangrijk aandachtspunt is. Verder dient het aantal bacteriële sporen en de mogelijke kieming ervan in insecten en producten afgeleid van insecten beheerst te worden.  


 

>> Meer informatie: https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/636634
 


 

 
Gekoppelde thema's & sectoren: