Het commercieel beschikbare voeder INSECTUS Mealworm Grow (Mijten NV) werd geëvalueerd als alternatief voeder voor de opkweek van meelwormen. We vergeleken het alternatieve voeder met een controlevoeder (zuivere tarwezemelen) onder de standaard kweekomstandigheden bij Inagro.

Alternatief meelwormvoeder

De vochtbron was afwijkend. Er werd niet gekozen voor de gangbare wortelen of geforceerde witloofwortels, wel voor agarblokjes*. Zo konden we de invloed van zuivere, droge voeders evalueren, zonder dat de nutritionele componenten in de vochtbron de groei konden beïnvloeden.  

Zuivere meelwormeitjes werden toegevoegd aan de bakken met droog voeder. Negen weken na de start van de eilegperiode werden de meelwormen geoogst. Van elke bak werd op basis van de totale opbrengst de voederconversie (FCR) berekend.  

meelworm_formule.JPG

Betere voederconversie en snelle ontwikkeling
Het INSECTUS Mealworm Grow voeder zorgt voor een betere voederconversie (van 2,1 naar 1,6) en een snellere ontwikkeling van de meelwormen ten opzichte van zuivere tarwezemelen. De winkelprijs (niet in bulk) van het INSECTUS voeder is per kg 18 cent duurder dan zuivere tarwezemelen. Rekening houdend met de specifieke conversie van de twee voeders is de voederkost voor een kg verse meelwormen in vergelijking met het alternatieve voeder nog steeds 12 cent duurder. Maar dankzij de beduidend kortere cyclus kan je jaarlijks met hetzelfde aantal bakken 44 % meer produceren. De voederkost is slechts 16 % duurder en maakt de meerprijs onder deze omstandigheden dus verantwoord.

 

Vergelijking van tarwezemelen met INSECTUS Mealworm Grow

VoederHoeveelheid (kg)Eenheidsprijs (euro, excl. BTW)Prijs per kg (euro)FCRVoederprijs per kg verse meelwormen (euro)Ontwikkelingsduur (weken)
Tarwezemelen206,970,352,140,7413
INSECTUS Mealworm Grow157,950,531,630,869

 

* Agar is een bindmiddel dat in lage percentages al grote hoeveelheden water kan vasthouden.


 

Meer info

Met bijkomende vragen kan je terecht bij Carl Coudron via carl.coudron@inagro.be.  


 
Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek